rollrick

โหนบาร์หรือดึงข้อ ท่าออกกำลังกายที่ไม่ควรมองข้าม

แนะนำวิธีฝึกท่าโหนบาร์หรือดึงข้อ ท่าออกกำลังกายแขนแสนเรียบง่าย แต่ผลยอดเยี่ยมเกือบทุกสัดส่วน ใครๆที่อยากเสริมความแข็งแกร่งไม่ควรพลาด วิธีออกกำลังกายนั้นมีมากมายหลากหลายแบบ แต่ท่าจำ Read more