8 ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

ประโยชน์แอโรบิก

8 ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

     ดอกเตอร์ แพทย์หญิงวอนด้า ได้รวบรวมประโยชน์ของการออกกลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อสุขภาพ หากทำได้อย่างต่อเนื่อง รับรองว่าเพียง 1 เดือน คุณก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้ว

1.การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเฉลี่ยร้อยละ 40-50

2.ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานเฉลี่ยร้อยละ 30-40

3.ลดความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และคอเลสเตอรอลในเลือด

4.เพิ่มระดับไขมันดีให้กับร่างกาย

5.ส่งเสริมการทำงานของสมอง ชะลอความเสื่อมของเซลล์สมอง ลดความเสี่ยงโรคความจำเสื่อมและโรคสมองเสื่อม

6.ช่วยให้อารมณ์ดี ลดความเครียด นอนหลับสนิทและต่อเนื่องมากขึ้น

7.ลดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

8.ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ อีกด้วย

 

รู้หรือไม่ แบบนี้ไม่ใช่แอโรบิก

การออกกำลังกายระยะสั้น เช่น วิ่งระยะสั้น 50 เมตร 100 เมตร หรือการยกน้ำหนักนับร้อยกิโลกรัม แม้จะมีการใช้แรงมาก แต่ไม่นับว่าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก โดยจัดเป็นการออกกำลังกายที่เรียกว่า แอนแอโรบิก (Anaerobic Exercise) เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้พลังงานในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่ใช้ออกซิเจนต่อเนื่อง จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของหัวใจ เส้นเลือด และปอด

ให้จำง่ายๆ ว่า การออกกำลังกายแอโรบิกนั้น ไม่เน้นความหนัก แต่เน้นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่อง 15 นาทีขึ้นไป โดยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65-80 หรือราว 119-136 ครั้งต่อนาที

 

3 ประเภทของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

     ในที่นี้จะใช้การแบ่งประเภทตามความหนักเบาของการออกกำลังกาย ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน โดยใช้เกณฑ์ในการสังเกตง่ายๆ ดังนี้

• ระดับเบา ใช้แรงน้อย ไม่รู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ

• ระดับปานกลาง ใช้แรงมากขึ้น รู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ หายใจเร็วกว่าปกติเล็กน้อย แต่ขณะออกกำลังกายยังสามารถพูดได้จนจบประโยค

• ระดับหนัก ใช้แรงมากจนหายใจถี่ หอบ เหนื่อย ขณะออกกำลังกาย ไม่สามารถพูดได้จบประโยค เพราะต้องหายใจหรือหอบเป็นช่วงๆ