ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

           ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

8888

ภาวะซึมเศร้าหลังการคลอด พบได้บ่อย 1 ใน 6 ของคุณแม่หลังคลอดจะพบภาวะซึมเศร้า

      ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ประกอบด้วย ภาวะมีความรู้สึกทุกข์ใจอย่างมาก ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล ไม่มีความรู้สึกผูกพันกับลูก และเกิดความกังวลว่าจะไม่สามารถดูแลตนเองและลูกได้

โดยพบอาการหลักคือ

1) อารมณ์เศร้า ท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวัง เกิดขึ้นเกือบทั้งวัน หรือติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และ

2) เบื่อหน่าย หมดความสนใจ ในการทำงานหรือกิจกรรมที่เคยชอบทำ

     ส่วนอาการอื่นๆ ที่พบบ่อยได้แก่ ไม่มีเรี่ยวแรง เบื่ออาหาร นอนหลับมากไปหรือนอนไม่หลับ วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไม่ได้ กระวนกระวายใจ รู้สึกตนเองไร้ค่า รู้สึกผิด หมดหวัง และคิดเกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง หรือการฆ่าตัวตาย

     สามารถรักษาได้โดยการรับการปรึกษา และการกินยาด้วยยาที่ปลอดภัยในช่วงให้นมบุตร หากไม่ได้รับการรักษา ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด อาจจะอยู่ยาวนานเป็นเดือนหรือปี ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพแม่และพัฒนาการของลูกได้