ศิลปินชาวไทยในเกาหลี รวมลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

page-1

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดพิธีลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

นางสาวลลิษา มโนบาล (ลิซ่า) ศิลปินชาวไทย วง Blackpink จากค่าย YG Entertainment

นางสาวชลนสร สัจจกุล (สร) ศิลปินชาวไทย วง CLC ค่าย Cube Entertainment

นายชิตพล ลี้ชัยพรกุล (เตนล์) ศิลปินชาวไทย วง NCT จากค่าย S.M. Entertainment

ที่มา Royal Thai Embassy, Seoul

Please follow and like us:
0