พระโอรสธิดาทั้ง 7 ณ ปัจจุบัน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระโอรสธิดาทั้ง7

 ปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชโอรสธิดา 7 พระองค์ ดังนี้

► ประสูติแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ :
1. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (7 ธันวาคม พ.ศ. 2521)
► ประสูติแด่นางสุจาริณี วิวัชรวงศ์ (เดิม : พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา) :
2. นายจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ (29 สิงหาคม พ.ศ. 2522)
3. นายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524)
4. นายจักรีวัชร วิวัชรวงศ์ (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526)
5. นายวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (14 มิถุนายน พ.ศ. 2528)
6. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (8 มกราคม พ.ศ. 2530)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
► ประสูติแต่พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี (เดิม : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ) :
7. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (29 เมษายน พ.ศ. 2548)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

Credit : ทรงพระเจริญ FB PAGE

ขอบคุณที่มา SiamUpdates
Please follow and like us:
0